Raport


10A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 29 2x 5x 1 6 3.27 2.05 3
BAHASA INGGRIS 46.5 1x 6x 2.7 10 5.27 2.72 5
BAHASA ARAB 68.65 0x 7x 6.83 22 25.13 3.73 2
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 47 0x 6x 6 9 1.14 2.97 6
BAHASA INGGRIS 52.6 0x 6x 8 9.5 0.22 3.19 4
BAHASA ARAB 37.55 0x 6x 4.75 9 1.82 2.5 14
BACA KITAB 6.98 0x 2x 3.28 3.7 0.04 2.63 14
All 9

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 48 1x 7x 0 8 6 3.08 4
BAHASA INGGRIS 52.2 1x 6x 2.4 9.2 4.66 2.91 1
BAHASA ARAB 63.36 0x 10x 3 9 4.2 2.93 4
BACA KITAB 13.19 0x 2x 4.4 8.79 4.82 2.69 4
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Nur Mahin id: 320 Fatihul Ulum

Nur Mahin

PUGER
Bilik Masuk Keluar
SAS 2015-08-26 -