Raport


9A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 26.5 2x 6x 0 6 4.87 1.87 3
BAHASA INGGRIS 17.56 1x 3x 0 7.6 8.26 2.68 2
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 20.5 1x 4x 1.5 8 4.64 1.82 3
BAHASA INGGRIS 7.3 1x 1x 1.3 6 5.52 2.72 9
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22 3x 4x 0.5 6 4.91 1.73 2
BAHASA INGGRIS 50.4 0x 7x 2.6 9.3 4.8 2.59 2
BAHASA ARAB 59.16 0x 7x 4.5 14 6.84 2.28 1
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 26.5 2x 5x 1 6 4.56 2.28 4
BAHASA INGGRIS 67.5 0x 8x 4.1 10 4.03 2.83 1
BAHASA ARAB 70.26 0x 10x 4 8.6 1.86 2.17 1
BACA KITAB 4.21 0x 1x 4.21 4.21 0 2.06 14
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


SHOHIBUL JALAL id: 314 Fatihul Ulum

SHOHIBUL JALAL

GUMUK MAS
Bilik Masuk Keluar
SAS 2013-12-03 2021-09-01
Ibnu Sina 2021-09-01 2022-05-18