Raport


7A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 32.25 2x 6x 1 7.5 5.35 1.73 4
BAHASA INGGRIS 30.65 0x 5x 3.7 8.3 3.68 2.55 3
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 36.75 1x 7x 0.5 8 5.06 1.73 3
BAHASA INGGRIS 43.6 0x 6x 5 10 3.33 2.13 3
BAHASA ARAB 16 0x 1x 16 16 0 5.34 3
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 40.5 0x 7x 3.5 9 3.56 2.26 3
BAHASA INGGRIS 47.2 0x 7x 4.5 8.5 1.83 1.99 1
BAHASA ARAB 83.3 0x 7x 9.2 27 38.03 5.08 1
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 40 0x 8x 2 6.5 2.69 1.68 1
BAHASA INGGRIS 65 0x 7x 8.4 10 0.31 2.85 2
BAHASA ARAB 73.37 0x 8x 8.67 10 0.15 2.54 2
BACA KITAB 17.41 0x 2x 8.2 9.21 0.26 2.66 2
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 48 0x 8x 4 8 2 2.88 5
BAHASA INDONESIA 6 0x 1x 6 6 0 0.56 12
BAHASA INGGRIS 49.2 0x 7x 3.6 10 4.98 2.93 3
BAHASA ARAB 85.9 0x 10x 6.7 10 1.01 2.96 1
BACA KITAB 9.31 1x 1x 1 8.31 13.36 3.16 11
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 37 0x 7x 3 10 5.92 2.66 4
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.98 11
BAHASA INGGRIS 51 0x 7x 5 9 1.42 3.07 2
BAHASA ARAB 79.7 0x 9x 7 10 1.11 2.61 1
BACA KITAB 18.8 0x 2x 9.4 9.4 0 2.78 3
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Khoderi id: 294 Fatihul Ulum

Muhammad Khoderi

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2013-08-16 2015-08-11
English 2015-08-11 2019-01-01
SAS 2019-01-01 2022-05-18
Ibnu Kholdun 2022-05-18 -