Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 60 0x 7x 7 10 0.82 2.85 6
BAHASA INGGRIS 65.2 0x 8x 5 10 4.3 3.23 7
BAHASA ARAB 68.32 0x 10x 5 9.5 2.7 1.99 8
BACA KITAB 13.75 0x 2x 5 8.75 3.52 1.85 37
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 45 1x 6x 1 9 7.39 2.61 7
BAHASA INDONESIA 6.6 0x 1x 6.6 6.6 0 1.26 6
BAHASA INGGRIS 34.75 0x 7x 2.5 7.5 2.86 2.44 5
BAHASA ARAB 76.49 0x 9x 6.64 10 1.74 2.49 10
BACA KITAB 6.87 0x 1x 6.87 6.87 0 2.75 34
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 43 0x 7x 4 9 2.98 2.68 4
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.84 10
BAHASA INGGRIS 45.5 0x 7x 4.5 9.5 3.29 2.83 6
BAHASA ARAB 67.4 1x 8x 0 10 8.92 2.04 38
BACA KITAB 13.5 0x 2x 4.4 9.1 5.52 2.74 14
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 27.22 0x 4x 5.72 8 0.93 2.65 3
BAHASA INGGRIS 28.8 2x 3x 0 10 15.38 2.81 12
BAHASA ARAB 36.75 0x 6x 3.2 8.5 2.52 2.74 9
FISIKA 4 0x 1x 4 4 0 1.1 2
KIMIA 4.8 0x 1x 4.8 4.8 0 1.63 7
BACA KITAB 7.63 0x 1x 7.63 7.63 0 1.88 12
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Imron Fauzi id: 269 Fatihul Ulum

Imron Fauzi

GUMUK MAS
Bilik Masuk Keluar
Pytagoras 2016-08-22 2019-11-21
SAS 2019-11-22 -