Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 72.5 0x 8x 7 10 0.9 2.85 1
BAHASA INGGRIS 69.5 0x 8x 6 10 1.97 3.23 4
BAHASA ARAB 66.25 1x 9x 0 9.5 6.83 1.99 10
BACA KITAB 17.47 0x 2x 8.1 9.37 0.4 1.85 21
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 58 1x 7x 2 10 5.94 2.61 2
BAHASA INDONESIA 7 0x 1x 7 7 0 1.26 3
BAHASA INGGRIS 53.25 0x 7x 5.5 10 1.85 2.44 3
BAHASA ARAB 72.69 0x 8x 7.7 10 0.75 2.49 19
BACA KITAB 12.5 1x 1x 2.5 10 14.06 2.75 15
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 51 1x 6x 2 10 6.2 2.68 2
BAHASA INDONESIA 0 1x 0x 0 0 0 0.84 41
BAHASA INGGRIS 50 0x 7x 4 9.5 2.69 2.83 4
BAHASA ARAB 87.4 0x 9x 8.6 10 0.29 2.04 5
BACA KITAB 14.5 0x 2x 4.9 9.6 5.52 2.74 7
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 50.58 0x 7x 4 9 2.59 2.57 2
BAHASA INGGRIS 49.7 1x 6x 0 9.7 10.39 2.73 4
BAHASA ARAB 59.15 0x 9x 4 9.5 2.94 2.59 5
FISIKA 2 0x 1x 2 2 0 0.98 15
KIMIA 1.6 1x 0x 1.6 1.6 0 1.71 32
BACA KITAB 13.5 0x 2x 4.4 9.1 5.52 1.92 16
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 26 1x 4x 0 8 8.56 2.35 9
BAHASA INGGRIS 21.2 2x 3x 0 8 12.39 2.65 22
BAHASA ARAB 20.216 3x 4x 0 7.216 6.38 2.36 38
BACA KITAB 7.087 1x 1x 0 7.087 12.56 2.35 13
All 22

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 35.5 1x 5x 0 9 10.03 2.91 4
BAHASA INGGRIS 42.1 0x 6x 5 9.5 2.07 2.63 2
BAHASA ARAB 34.9 2x 6x 0 9 8.97 2.3 6
KIMIA 8.95 0x 1x 8.95 8.95 0 2.7 13
BACA KITAB 11.671875 1x 1x 2.5 9.171875 11.13 2.63 6
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Achmad Tajuddin id: 266 Fatihul Ulum

Achmad Tajuddin

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Pytagoras 2016-08-22 2017-10-01
SAS 2017-10-02 2021-03-29
Pytagoras 2021-04-01 2022-05-18