Raport


7A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 33 1x 7x 1 8 3.36 1.73 3
BAHASA INGGRIS 32.5 0x 5x 3.4 9.8 6.63 2.55 2
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
BAHASA INGGRIS 36.2 0x 6x 5.2 8.4 1.21 2.13 5
MATEMATIKA 37.5 1x 7x 1.5 8 3.61 1.73 2
BAHASA ARAB 15 0x 1x 15 15 0 5.34 5
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 54 0x 7x 3 10 5.06 2.26 1
BAHASA INGGRIS 33 0x 7x 3 6.5 1.56 1.99 4
BAHASA ARAB 79.8 0x 7x 7.9 26 35.83 5.08 3
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 36 0x 6x 3 9 3 1.68 2
BAHASA INGGRIS 50.6 0x 6x 5 10 3.81 2.84 6
BAHASA ARAB 49.47 0x 7x 4.6 9 2.31 2.54 16
BACA KITAB 8.38 0x 2x 3.7 4.68 0.24 2.66 18
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
BAHASA ARAB 24.9 0x 3x 6.4 9.5 1.85 2.95 6
BAHASA INGGRIS 27.8 0x 3x 8.5 10 0.38 2.88 1
MATEMATIKA 29 0x 3x 9 10 0.22 3.09 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Rama Al-Maliki id: 258 Fatihul Ulum

Rama Al-Maliki

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2013-08-13 2014-08-11
SAS 2014-08-11 -