Raport


7A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 33 1x 7x 1 8 3.36 1.73 3
BAHASA INGGRIS 32.5 0x 5x 3.4 9.8 6.63 2.55 2
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 37.5 1x 7x 1.5 8 3.61 1.73 2
BAHASA INGGRIS 36.2 0x 6x 5.2 8.4 1.21 2.13 5
BAHASA ARAB 15 0x 1x 15 15 0 5.34 6
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 54 0x 7x 3 10 5.06 2.26 1
BAHASA INGGRIS 33 0x 7x 3 6.5 1.56 1.99 4
BAHASA ARAB 79.8 0x 7x 7.9 26 35.83 5.08 3
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 36 0x 6x 3 9 3 1.68 2
BAHASA INGGRIS 50.6 0x 6x 5 10 3.81 2.85 6
BAHASA ARAB 49.47 0x 7x 4.6 9 2.31 2.54 15
BACA KITAB 8.38 0x 2x 3.7 4.68 0.24 2.66 18
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 62 0x 7x 4 10 4.12 2.88 2
BAHASA INGGRIS 53.36 1x 6x 0.06 10 9.88 2.93 1
BAHASA ARAB 65.6 0x 9x 5.5 9.5 2.23 2.96 6
BACA KITAB 3.1 1x 0x 3.1 3.1 0 3.16 18
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 50 0x 7x 5 10 2.69 2.66 1
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.98 10
BAHASA INGGRIS 47.5 0x 7x 5 9 1.28 3.07 3
BAHASA ARAB 35.3 2x 6x 0 8 7.44 2.61 17
BACA KITAB 9.5 0x 2x 2.8 6.7 3.8 2.78 9
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Rama Al Maliki id: 258 Fatihul Ulum

Rama Al Maliki

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2013-08-13 2014-08-11
SAS 2014-09-06 2021-07-23