Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 2.02 141
BAHASA ARAB 6 0x 1x 6 6 0 3.07 96
BACA KITAB 6.875 0x 1x 6.875 6.875 0 3.38 35
All 97

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Shafiq Dzahir Mubarok id: 2578 Fatihul Ulum

Ahmad Shafiq Dzahir Mubarok

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-07-04 -