Raport


8A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 0x 2x 2 3 0.25 1.88 14
BAHASA ARAB 3.125 0x 1x 3.125 3.125 0 2.88 76
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 2.81 109
All 71

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


FAHMI MAULANA id: 2551 Fatihul Ulum

FAHMI MAULANA

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-07-14 -