Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 3x 0x 0 1 0.22 2.02 61
BAHASA INGGRIS 1.9 2x 0x 0.4 1.5 0.3 1.69 119
BAHASA ARAB 0.75 1x 0x 0.75 0.75 0 3.07 126
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 129
All 129

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


MUHAMMAD FERI MAULANA id: 2533 Fatihul Ulum

MUHAMMAD FERI MAULANA

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-07-04 -