Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 25.5 3x 5x 1 5 1.75 2.41 16
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 1.02 17
BAHASA INGGRIS 36.05 1x 6x 0.25 8 5.26 2.3 24
BAHASA ARAB 61.36 1x 9x 2 8.5 4.22 2.71 20
BACA KITAB 15.62 0x 2x 7.5 8.12 0.1 2.7 35
All 16

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 30 1x 5x 2 10 7.33 2.36 4
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 17
BAHASA INGGRIS 24 3x 4x 0.5 10 8.82 2.43 12
BAHASA ARAB 54.85 0x 9x 3 9.2 4.94 2.67 43
BACA KITAB 3.7 0x 1x 3.7 3.7 0 2.96 35
All 18

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 21 1x 6x 0 5 2.07 2.46 10
BAHASA INGGRIS 13 5x 2x 0.5 4 1.41 2.13 14
BAHASA ARAB 17.89 5x 3x 0 4.1 2.63 3.52 44
BACA KITAB 7.93 1x 1x 2.53 5.4 2.06 3.22 28
All 28

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Fajri Sa'dullah id: 251 Fatihul Ulum

Muhammad Fajri Sa'dullah

SENDURO
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2017-09-01 -