Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 2.02 139
BAHASA ARAB 6 1x 1x 1 5 4 3.07 95
All 125

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. ZAKI id: 2489 Fatihul Ulum

M. ZAKI

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-06-08 2021-11-07