Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 2x 0x 0 0 0 2.02 135
BAHASA INGGRIS 7.6 0x 2x 2.6 5 1.44 1.69 51
BAHASA ARAB 16.25 0x 3x 4 7.75 2.76 3.07 43
BACA KITAB 1.875 1x 0x 1.875 1.875 0 3.38 77
All 60

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


NURUL HUDAIVI id: 2485 Fatihul Ulum

NURUL HUDAIVI

AMBULU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-15 -