Raport


8A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 0x 1x 4 4 0 1.88 19
BAHASA INGGRIS 5 0x 1x 5 5 0 1.76 48
BAHASA ARAB 10.330882353 1x 2x 2.205882353 5 1.35 2.88 37
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 2.81 108
All 36

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. ILHAM id: 2482 Fatihul Ulum

M. ILHAM

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-15 -