Raport


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9.05 1x 2x 1.3 5 2.32 2.27 15
BAHASA INGGRIS 16.7 0x 3x 4.2 7.5 1.98 2.82 18
BAHASA ARAB 8.8 2x 1x 2 4 0.68 3.03 35
FISIKA 3 0x 1x 3 3 0 2.37 54
BACA KITAB 1.4 1x 0x 1.4 1.4 0 2.56 69
All 31

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


HIDAYAT id: 2481 Fatihul Ulum

HIDAYAT

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-15 -