Raport


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 8 1x 1x 1 7 9 2.27 22
BAHASA INGGRIS 13.1 0x 2x 5.6 7.5 0.9 2.82 27
BAHASA ARAB 5.3 2x 0x 2.5 2.8 0.02 3.03 45
FISIKA 8 0x 1x 8 8 0 2.37 10
BACA KITAB 2.5 1x 0x 2.5 2.5 0 2.56 57
All 34

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. KHOLIL id: 2457 Fatihul Ulum

M. KHOLIL

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-09 -