Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 2x 0x 0 1 0.25 2.02 79
BAHASA INGGRIS 2.9 1x 1x 0.9 2 0.3 1.69 113
BAHASA ARAB 26 0x 3x 8 9.5 0.39 3.07 12
BACA KITAB 6.875 0x 1x 6.875 6.875 0 3.38 34
All 33

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. NAJIB id: 2452 Fatihul Ulum

M. NAJIB

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-09 -