Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 3x 0x 0 1 0.22 2.02 78
BAHASA INGGRIS 8.8 1x 2x 1.2 5.1 2.63 1.69 42
BAHASA ARAB 7.5 2x 1x 1 4.5 2.17 3.07 85
BACA KITAB 5 0x 1x 5 5 0 3.38 47
All 70

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ACHMAD QOWIYUDDIN ARIS FAUZI id: 2450 Fatihul Ulum

ACHMAD QOWIYUDDIN ARIS FAUZI

JOMBANG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-09 -