Raport


10A | 12-13
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 29.75 0x 8x 1.5 8 4.8 1.07 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 54 0x 8x 4 9 2.38 2.29 1
BAHASA INGGRIS 47.9 0x 6x 5.2 9 1.93 2.82 5
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 30.75 0x 5x 5.5 6.75 0.19 1.91 1
BAHASA INGGRIS 9.7 0x 2x 4.2 5.5 0.42 2.59 10
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


MOHAMMAD FAUZI id: 245 Fatihul Ulum

MOHAMMAD FAUZI

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Pytagoras 2009-08-11 2012-08-14
SAS 2012-08-14 -