Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 2x 1x 1 4 1.56 2.02 26
BAHASA INGGRIS 10.2 1x 2x 1.6 5.1 2.05 1.69 23
BAHASA ARAB 9.75 2x 1x 2.5 4.25 0.54 3.07 75
BACA KITAB 3.75 0x 1x 3.75 3.75 0 3.38 61
All 51

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. SHOLIHIN id: 2448 Fatihul Ulum

M. SHOLIHIN

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-09 2021-07-01
Ibnu Majah 2021-07-01 -