Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 2x 1x 1 3 0.89 2.02 34
BAHASA INGGRIS 6.4 1x 2x 0.8 3.1 0.95 1.69 66
BAHASA ARAB 9.25 0x 2x 4.5 4.75 0.02 3.07 77
BACA KITAB 3.75 0x 1x 3.75 3.75 0 3.38 60
All 63

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. ZIDAN RIZKI MUBAROK id: 2447 Fatihul Ulum

M. ZIDAN RIZKI MUBAROK

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-07-04 2021-07-01
Hasan Basri 2021-07-01 -