Raport


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 1x 0x 2 2 0 2.27 68
BAHASA INGGRIS 3.2 1x 1x 0 3.2 2.56 2.82 65
BAHASA ARAB 1.6 1x 0x 1.6 1.6 0 3.03 67
All 74

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


KADEK MAULANA ISHAK id: 2445 Fatihul Ulum

KADEK MAULANA ISHAK

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-07 -