Raport


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5.25 1x 1x 1 4.25 2.64 2.27 36
BAHASA ARAB 0 1x 0x 0 0 0 3.03 76
FISIKA 3 0x 1x 3 3 0 2.37 52
BACA KITAB 1.4 1x 0x 1.4 1.4 0 2.56 67
All 70

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


AHMAD ILHAM ALFARIZI id: 2437 Fatihul Ulum

AHMAD ILHAM ALFARIZI

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-06-06 -