Raport


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 3x 0x 0 2 0.67 2.27 52
BAHASA INGGRIS 11.4 0x 3x 3 4.4 0.35 2.82 33
BAHASA ARAB 11.2 1x 2x 2 4.8 1.53 3.03 28
FISIKA 4 0x 1x 4 4 0 2.37 41
BACA KITAB 3.46875 0x 1x 3.46875 3.46875 0 2.56 49
All 39

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


AHMAD FAIZ F id: 2435 Fatihul Ulum

AHMAD FAIZ F

SENDURO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-06-06 -