Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 18.5 0x 3x 4 8 2.72 2.02 4
BAHASA INGGRIS 10 0x 3x 1.7 4.8 1.62 1.69 24
BAHASA ARAB 18.25 0x 2x 8.5 9.75 0.39 3.07 31
BACA KITAB 9.375 0x 1x 9.375 9.375 0 3.38 8
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. WILDAN FAUZUL ADIM id: 2429 Fatihul Ulum

M. WILDAN FAUZUL ADIM

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-06 -