Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 21 0x 3x 6 8 0.67 2.02 1
BAHASA INGGRIS 15.5 0x 3x 4 6.5 1.06 1.69 5
BAHASA ARAB 20 0x 2x 10 10 0 3.07 23
BACA KITAB 9.375 0x 1x 9.375 9.375 0 3.38 7
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


AMAR HAMDANI id: 2427 Fatihul Ulum

AMAR HAMDANI

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-06-06 -