Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 2x 0x 0 0 0 2.02 122
BAHASA INGGRIS 7.1 0x 3x 2 3.1 0.27 1.69 60
BAHASA ARAB 7.75 1x 1x 3 4.75 0.77 3.07 84
BACA KITAB 1.875 1x 0x 1.875 1.875 0 3.38 76
All 85

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


EKA RAMADANI id: 2421 Fatihul Ulum

EKA RAMADANI

JATIROTO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-06-06 -