Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 2x 0x 0 1 0.25 2.02 76
BAHASA INGGRIS 8.5 1x 2x 1.5 4.6 1.7 1.69 45
BAHASA ARAB 8.25 2x 1x 1 5.75 4.54 3.07 82
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 116
All 82

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


HASNAIN AKHTAR MIRZA id: 2416 Fatihul Ulum

HASNAIN AKHTAR MIRZA

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-06 -