Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 2x 0x 0 0 0 2.02 119
BAHASA INGGRIS 4.1 0x 2x 2 2.1 0 1.69 99
BAHASA ARAB 11 1x 2x 2.5 4.5 0.72 3.07 70
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 115
All 91

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ABIM EMIL F. id: 2414 Fatihul Ulum

ABIM EMIL F.

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-06 2021-07-01
Hasan Basri 2021-07-01 -