Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 1x 1x 0 3 2.25 2.02 49
BAHASA INGGRIS 2.1 0x 1x 2.1 2.1 0 1.69 116
BAHASA ARAB 2.75 2x 0x 0.5 2.25 0.77 3.07 118
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 114
All 114

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. HAIKAL ANNABIL id: 2411 Fatihul Ulum

M. HAIKAL ANNABIL

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-06-06 -