Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 2x 0x 0 0 0 2.02 118
BAHASA INGGRIS 5.3 1x 2x 0.5 2.4 0.8 1.69 86
BAHASA ARAB 15.25 0x 3x 4 6.75 1.43 3.07 48
BACA KITAB 0.625 1x 0x 0.625 0.625 0 3.38 80
All 74

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


MUSLEH HAMDANI id: 2406 Fatihul Ulum

MUSLEH HAMDANI

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-30 -