Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 2.02 117
BAHASA INGGRIS 4.2 1x 1x 0.8 3.4 1.69 1.69 93
BAHASA ARAB 4.25 3x 0x 1 1.75 0.1 3.07 105
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 109
All 113

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


WILDAN FARIS id: 2401 Fatihul Ulum

WILDAN FARIS

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-30 -