Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 1x 1x 1 3 1 2.02 40
BAHASA INGGRIS 9.3 0x 3x 2 4.4 0.98 1.69 34
BAHASA ARAB 14 0x 2x 6.5 7.5 0.25 3.07 52
BACA KITAB 8.125 0x 1x 8.125 8.125 0 3.38 20
All 39

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. ILHAM WIJAYA KUSUMA id: 2395 Fatihul Ulum

M. ILHAM WIJAYA KUSUMA

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-06 -