Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 2x 0x 0 0 0 2.02 113
BAHASA INGGRIS 5.3 1x 2x 0.4 2.5 0.94 1.69 85
BAHASA ARAB 2.25 1x 0x 2.25 2.25 0 3.07 121
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 104
All 118

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ABDUR ROHMAN id: 2388 Fatihul Ulum

ABDUR ROHMAN

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-11 -