Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 2x 0x 0 0 0 2.02 110
BAHASA INGGRIS 11 0x 3x 2.4 5 1.13 1.69 18
BAHASA ARAB 5.75 1x 1x 1 4.75 3.52 3.07 97
BACA KITAB 6.875 0x 1x 6.875 6.875 0 3.38 32
All 65

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. RAFI ALDIANSYAH id: 2384 Fatihul Ulum

M. RAFI ALDIANSYAH

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-06 -