Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 2x 0x 0 0 0 2.02 105
BAHASA INGGRIS 5.4 1x 1x 0.4 5 5.29 1.69 83
BAHASA ARAB 12.5 1x 2x 2.5 5 1.39 3.07 59
BACA KITAB 8.125 0x 1x 8.125 8.125 0 3.38 17
All 59

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ARDIANSYAH DWI CAKSONO id: 2373 Fatihul Ulum

ARDIANSYAH DWI CAKSONO

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-06 -