Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 2x 0x 0 1 0.25 2.02 71
BAHASA INGGRIS 5.7 0x 2x 2.8 2.9 0 1.69 75
BAHASA ARAB 18 0x 3x 5 7.5 1.17 3.07 34
BACA KITAB 5 0x 1x 5 5 0 3.38 46
All 53

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. BIHAMDANI id: 2370 Fatihul Ulum

M. BIHAMDANI

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-06 -