Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 2x 0x 0 0 0 2.02 101
BAHASA INGGRIS 10.9 0x 3x 2.8 5 0.95 1.69 19
BAHASA ARAB 10.5 0x 2x 5 5.5 0.06 3.07 73
All 72

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


A. SYAFIK DZAKIR M. id: 2364 Fatihul Ulum

A. SYAFIK DZAKIR M.

SUKORAMBI
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-30 -