Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 3x 0x 0 2 0.67 2.02 45
BAHASA INGGRIS 3.4 1x 1x 1.4 2 0.09 1.69 107
BAHASA ARAB 11 1x 2x 1.5 5.5 2.72 3.07 68
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 99
All 84

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ABDUL AZIZ id: 2359 Fatihul Ulum

ABDUL AZIZ

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-12 -