Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 2.02 100
BAHASA INGGRIS 6.1 0x 2x 2.5 3.6 0.3 1.69 70
BAHASA ARAB 2.5 2x 0x 0 2.5 1.56 3.07 120
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 98
All 112

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. YUSUF KADAFI id: 2358 Fatihul Ulum

M. YUSUF KADAFI

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-06 -