Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 1x 1x 2 4 1 2.02 30
BAHASA INGGRIS 4.1 1x 1x 1 3.1 1.1 1.69 97
BAHASA ARAB 19.75 0x 3x 5 9.5 4.26 3.07 25
BACA KITAB 6.25 0x 1x 6.25 6.25 0 3.38 40
All 36

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. RISKI OKTAFIAN id: 2340 Fatihul Ulum

M. RISKI OKTAFIAN

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-06-06 -