Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 2.02 85
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 87
All 132

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


RAIFAN ADAM ALAMSYAH id: 2327 Fatihul Ulum

RAIFAN ADAM ALAMSYAH

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-06-06 -