Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 2.02 84
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 86
All 131

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


REZA SAYYIF SAPUTRA id: 2326 Fatihul Ulum

REZA SAYYIF SAPUTRA

RANDUAGUNG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2021-06-06 -