Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 2x 0x 0 1 0.25 2.02 63
BAHASA INGGRIS 3.7 1x 1x 0.8 2.9 1.1 1.69 104
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.38 84
All 128

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


MOHAMMAD ZAKI id: 2322 Fatihul Ulum

MOHAMMAD ZAKI

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2021-06-30 -