Raport


7A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 18.5 0x 3x 6 6.5 0.06 2.02 3
BAHASA INGGRIS 12.3 0x 3x 2 5.8 2.49 1.69 14
BAHASA ARAB 25 0x 3x 7.25 9.5 0.85 3.07 13
BACA KITAB 6.875 0x 1x 6.875 6.875 0 3.38 29
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. AINUN NADZIM MAKARIM id: 2317 Fatihul Ulum

M. AINUN NADZIM MAKARIM

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2021-06-06 -