Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 8x 0x 0 1 0.23 2.41 52
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 1.02 13
BAHASA INGGRIS 33.5 0x 7x 3.5 6.6 0.76 2.3 25
BAHASA ARAB 30.04 4x 6x 0 5.5 3.61 2.71 50
BACA KITAB 17.5 0x 2x 7.5 10 1.56 2.7 20
All 42

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 5x 0x 0 2 0.64 2.36 49
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 9
BAHASA INGGRIS 4 5x 1x 0 2.5 0.81 2.43 46
BAHASA ARAB 52.95 0x 9x 3.1 9.25 4.82 2.67 44
BACA KITAB 4.3 0x 1x 4.3 4.3 0 2.96 34
All 46

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 4x 0x 0 0 0 2.46 46
BAHASA INGGRIS 4 6x 0x 0 1 0.14 2.13 45
BAHASA ARAB 20.24 6x 2x 0 4.8 2.43 3.52 43
BACA KITAB 1.83 1x 0x 1.83 1.83 0 3.22 43
All 45

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Erwin Saputra id: 172 Fatihul Ulum

Muhammad Erwin Saputra

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2017-09-01 -