Raport


7A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 54.75 0x 8x 5 9 2.64 2.18 1
BAHASA INGGRIS 44.8 0x 5x 8.2 10 0.46 2.39 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 39.75 0x 7x 4 8.75 2.26 1.91 1
BAHASA INGGRIS 49.35 1x 6x 0.8 9.5 9.08 2.64 1
BAHASA ARAB 67.25 0x 6x 4.5 27 53.68 4.25 16
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 50.5 0x 8x 4 9 2.43 2.13 2
BAHASA INGGRIS 72.5 0x 8x 7 10 0.96 2.69 1
BAHASA ARAB 75.5 0x 9x 4.5 10 2.93 2.69 10
BACA KITAB 13.58 0x 2x 3.9 9.68 8.35 2.6 29
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 60 1x 7x 2 10 6.25 2.22 1
BAHASA INDONESIA 0 1x 0x 0 0 0 1.2 41
BAHASA INGGRIS 64.9 0x 8x 6 9.5 1.02 2.85 1
BAHASA ARAB 54.4 1x 8x 0 9 5.79 2.7 10
BACA KITAB 7.48 0x 2x 2.78 4.7 0.92 2.47 13
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 64 0x 7x 6 10 1.84 2.49 1
BAHASA INGGRIS 50 0x 7x 6 9.5 1.62 2.49 1
BAHASA ARAB 47.2 1x 8x 2 8 4.76 2.45 8
BACA KITAB 8.8 0x 2x 2.7 6.1 2.89 2.7 14
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 47.3 0x 7x 4 9 3.5 2.47 1
BAHASA INGGRIS 52.9 0x 7x 4 10 4.61 2.68 2
BAHASA ARAB 61.8 0x 9x 5 10 2.59 2.72 3
BACA KITAB 8.67 1x 1x 2.4 6.27 3.74 2.78 11
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Khoirur Rikza id: 153 Fatihul Ulum

Ahmad Khoirur Rikza

JATIROTO
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2014-08-05 2015-08-11
SAS 2015-08-11 -