Raport


7A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
BAHASA INGGRIS 44.8 0x 5x 8.2 10 0.46 2.39 1
MATEMATIKA 54.75 0x 8x 5 9 2.64 2.18 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 39.75 0x 7x 4 8.75 2.26 1.91 1
BAHASA INGGRIS 49.35 1x 6x 0.8 9.5 9.08 2.64 1
BAHASA ARAB 67.25 0x 6x 4.5 27 53.68 4.25 16
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
BAHASA INGGRIS 72.5 0x 8x 7 10 0.96 2.69 1
MATEMATIKA 50.5 0x 8x 4 9 2.43 2.13 2
BAHASA ARAB 75.5 0x 9x 4.5 10 2.93 2.69 10
BACA KITAB 13.58 0x 2x 3.9 9.68 8.35 2.6 29
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
BAHASA ARAB 21 0x 3x 6 8 0.67 2.69 5
BAHASA INGGRIS 23.4 0x 3x 6 9.4 1.95 2.74 1
MATEMATIKA 15 0x 3x 2 7 4.67 1.62 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Khoirur Rikza id: 153 Fatihul Ulum

Ahmad Khoirur Rikza

JATIROTO
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2014-08-05 2015-08-11
SAS 2015-08-11 -