Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 65 0x 8x 5 10 3.61 2.85 3
BAHASA INGGRIS 72.7 0x 8x 5 10 2.73 3.23 2
BAHASA ARAB 60.05 0x 10x 4.55 7.25 0.95 1.99 18
BACA KITAB 16.87 0x 2x 7.5 9.37 0.87 1.85 25
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 46 2x 6x 1 10 8.44 2.61 6
BAHASA INDONESIA 6.2 0x 1x 6.2 6.2 0 1.26 11
BAHASA INGGRIS 29.75 1x 6x 1.5 7.75 3.66 2.44 9
BAHASA ARAB 50.55 0x 8x 4.25 9.5 4.24 2.49 43
BACA KITAB 5.62 0x 1x 5.62 5.62 0 2.75 38
All 16

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 47 1x 6x 0 10 9.92 2.68 3
BAHASA INDONESIA 0 1x 0x 0 0 0 0.84 40
BAHASA INGGRIS 26.5 1x 6x 2.5 4.5 0.56 2.83 15
BAHASA ARAB 75.3 0x 9x 6.1 10 2.74 2.04 31
BACA KITAB 7 0x 2x 3.2 3.8 0.09 2.74 40
All 10

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 41.36 0x 7x 2.86 9 4.29 2.57 4
BAHASA INGGRIS 43.7 0x 7x 4.5 8 1.09 2.73 7
BAHASA ARAB 44 0x 9x 4 7.5 1.14 2.59 17
BACA KITAB 6.9 0x 1x 6.9 6.9 0 1.92 46
All 9

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 41.5 0x 6x 4 10 4.87 2.35 5
BAHASA INGGRIS 33.8 1x 5x 0 9.3 9.81 2.65 7
BAHASA ARAB 23.1 4x 4x 1 5 1.91 2.36 32
FISIKA 0.5 1x 0x 0.5 0.5 0 0.52 32
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 2.35 42
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 56.5 0x 7x 6 10 1.46 2.91 1
BAHASA INGGRIS 41.1 2x 5x 0.6 9.4 10.72 2.63 3
BAHASA ARAB 26.84 4x 5x 0 9 7.35 2.3 8
BACA KITAB 5.30625 1x 1x 2.3375 2.96875 0.1 2.63 18
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Thoriqu Abdillah Al-Idrisy id: 146 Fatihul Ulum

Thoriqu Abdillah Al-Idrisy

BANGSAL SARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2016-08-22 2017-10-01
SAS 2017-10-02 2022-07-01