Raport


7A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA -3.25 7x 0x -7.5 2 8.76 2.73 57
BAHASA INGGRIS 26.1 3x 4x 0 7 5.86 2.69 8
BAHASA ARAB 69.25 0x 7x 6.5 23 29.75 5.46 8
All 16

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 5x 2x 0 5 2.62 2.2 26
BAHASA INGGRIS 12.75 2x 3x 0 4.25 2.96 2.1 32
BAHASA ARAB 49.2 3x 6x 1 9.5 9.83 2.66 51
BACA KITAB 11.87 1x 1x 2.5 9.37 11.8 2.87 12
All 42

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9 7x 1x 0 3 1.11 2.45 29
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 1.41 3
BAHASA INGGRIS 31 3x 4x 1.5 9 6.46 2.68 16
BAHASA ARAB 53.81 0x 10x 3.8 10 3.07 3.07 42
BACA KITAB 12.99 0x 2x 6.39 6.6 0.01 2.84 28
All 35

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Bahar id: 131 Fatihul Ulum

Ahmad Bahar

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2015-08-02 -