Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 46.5 1x 7x 2 10 8.62 2.85 11
BAHASA INGGRIS 49.05 2x 6x 0.55 10 9.96 3.23 15
BAHASA ARAB 72.65 0x 10x 5 10 3.36 1.99 2
BACA KITAB 18.05 0x 2x 8.75 9.3 0.08 1.85 17
All 9

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22 2x 5x 1 6 2.12 2.61 22
BAHASA INDONESIA 4.8 0x 1x 4.8 4.8 0 1.26 26
BAHASA INGGRIS 15 4x 2x 0.5 5.5 3.58 2.44 20
BAHASA ARAB 72.54 0x 8x 6.1 10 2.23 2.49 20
BACA KITAB 18.12 0x 2x 8.75 9.37 0.1 2.75 1
All 18

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 6x 1x 0 3 1.14 2.68 32
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.84 2
BAHASA INGGRIS 24 3x 4x 1 7.5 4.24 2.83 16
BAHASA ARAB 81.4 0x 9x 5.4 10 2.36 2.04 24
BACA KITAB 13.7 0x 2x 4.2 9.5 7.02 2.74 11
All 21

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 8 5x 1x 0 3 0.97 2.57 26
BAHASA INGGRIS 33.8 1x 6x 0 6.9 5.02 2.73 24
BAHASA ARAB 31.34 1x 7x 0 6.47 3.7 2.59 27
BACA KITAB 4.6 0x 1x 4.6 4.6 0 1.92 48
All 31

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 10 5x 1x 0 4 1.56 2.42 25
BAHASA INGGRIS 13.1 1x 3x 0 6.6 5.48 2.81 34
BAHASA ARAB 21.756 1x 5x 2 5 0.87 2.29 21
BACA KITAB 0.281 1x 0x 0.281 0.281 0 2.34 39
All 34

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Zainil Kahfi id: 13 Fatihul Ulum

Zainil Kahfi

PASIRIAN
Bilik Masuk Keluar
Pytagoras 2016-08-22 2021-02-13
SAS 2021-02-13 -