Raport


10A | 12-13
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0.5 6x 0x 0 0.5 0.03 1.07 22
All 22

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 14.5 2x 6x 0 3 0.93 1.87 12
BAHASA INGGRIS 8.5 6x 2x 0 2.1 0.57 2 20
All 18

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 7x 1x -1 2 0.86 1.56 26
BAHASA INGGRIS 10.4 4x 1x 0 5 2.85 2.81 18
All 22

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1.5 5x 0x 0 1 0.16 1.71 22
BAHASA INGGRIS 13.2 3x 4x 0 3.7 2.78 2.41 16
BAHASA ARAB 21.32 2x 4x 1 6.2 3.49 2.52 19
All 20

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


A. Saifuddin id: 123 Fatihul Ulum

A. Saifuddin

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2008-10-17 2015-06-02
SAS 2015-06-02 -